تماس با ما


آدرس : بابل - میدان کشوری - خیابان شیخ طبرسی - کوچه دارالشفاء - سرداران 9 ساختمان مرکزی موسسه آموزش عالی طبری بابل

تلفن :2208951-0111

تلفن ساختمان معماری : مستقیم 2266080

تلفن ساختمان کامپیوتر : 2268560

 

 

 

 


دسترسی سریع
تقویم روز
ماه مبارک رمضان