دانشجويان كارشناسي ارشد 2

به اطلاع آندسته از دانشجويان كه از رشته نامرتبط در مقطع ارشد پذيرفته شده اند ميرساند چنانچه در نيمسال جاري(2-95) بايد درس جبراني اخذ نمايند هرچه سريعتر به مديرگروه محترم رشته آموزشي مراجعه نمايند.

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir