دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي بهمن 93 -1

 

به اطلاع آندسته دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي بهمن 93 كه دفاع ننموده اند،ميرساند هرچه سريعتر با به همراه داشتن فرم درخواست سنوات(در وب سايت موسسه موجود مي باشد) به آموزش تحصيلات تكميلي موسسه جهت تمديد پايان نامه مراجعه نمايند.

 

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir