دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي مهر 93-1

 

به اطلاع دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي مهر 93 ميرساند نظر به اينكه حداكثر مدت مجاز ادامه تحصيل( 2/5 سال) به پايان رسيده است،موسسه جهت اخذ مجوز يك ترم افزايش سنوات از دانشگاه مازندران درخواست نموده است، لذا دانشجوياني كه تا 95/11/30 نميتوانند از پايان نامه دفاع كنند به آموزش براي مراحل ثبت نام مراجعه نمايند.

 

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir