دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي بهمن 93

 

به اطلاع دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي بهمن 93 ميرساند نظر به اينكه حداكثر مدت مجاز ادامه تحصيل (با در نظر گرفتن اخذ مجوز افزايش سنوات در ترم پنجم از شوراي تحصيلات تكميلي) 2/5 سال تحصيلي ميباشد، لذا فقط تا پايان نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95 (96/06/31) فرصت دفاع از پايان نامه را خواهند داشت.

 

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir