تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

 

­تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95

انتخاب واحد

3 بهمن الي 5 بهمن 1395

ثبت نام با تاخير

6 و 7 بهمن 1395

شروع كلاسها

9 بهمن 1395

حذف واضافه

23 و 24 بهمن 1395

پايان كلاسها

10 خرداد 1396

شروع امتحانات

20 خرداد 1396

پايان امتحانات

31 خرداد 1396

 

زمانبندي انتخاب واحد اينترنتي براي ورودي ها

رديف

ورودي سال

مقطع

تاريخ

2

1391 و 1390

كارشناسي پيوسته

1395/11/03

3

1392

كارشناسي پيوسته

1395/11/03

4

1393

كارشناسي پيوسته

1395/11/04

5

بهمن 1393

كارداني و كارشناسي ناپيوسته

1395/11/04

6

1394

همه مقاطع

1395/11/05

7

1395

همه مقاطع

1395/11/06

8

ثبت نام با تاخير

همه مقاطع

1395/11/07

 

 

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir