کارمندان حوزه معاونت پژوهش و فناوری

 

1- مسئول شبکه و امنیت فناوری اطلاعات : جناب آقای مهندس جهانگیر شماره تماس : 32257322 داخلی 118

2- مسئول کتابخانه : سرکار خانم باقری فر شماره تماس : 32257322 داخلی 114

3- کارشناس امور پژوهشی جناب اقای قلی زاده شماره تماس : 32257322 داخلی 103

 

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir