مراکز پژوهشی

مراکزمرتبط با معاونت پژوهشی دانشگاه   :

1 – پارک علم و فناوری استان سمنان

2 – پارک علم و فناوری استان مازندران

3 – پارک علم و فناوری پردیس

4 – مرکز رشد واحد های فناوری گرمسار

5 – مرکز رشد واحد های فناوری مهدی شهر

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir