فعالیت های پژوهشی

اهم فعالیت های پژوهشی موسسه از سال 1390 تا کنون شامل :

1 – برگزاری جلسات شورای پژوهشی و تصویب آئین نامه های داخلی

2 – بررسی مقالات دانشجویان و اساتید و اعطای پاداش پژوهشی

3 – بررسی و داوری کتب منتشر شده توسط اساتید

4 – برنامه ریزی و برگزاری مراسم هفته پژوهش شامل کارگاه های تخصصی، سمینارها و سخنرانی ها

5 – تنظیم کارنامه پژوهشی سالانه موسسه و ارسال آن به دانشگاه مازندران و مرکز تحقیقات وزارت علوم

6 – برگزاری سالانه همایش نحوه دانلود مقالات از پایگاه های داخلی و خارجی طرف قرارداد با موسسه

7 – ایجاد ارتیاط با صنعت و ساماندهی واحدهای کارآموزی دانشجویان

8 – هماهنگی جهت برگزاری کلاس های تخصصی فوق برنامه

9 – تنظیم قرارداد های مربوط به فعالیت های پژوهشی

10 – ایجاد ازتباط با دفاتر کارآفرینی و مراکز پژوهشی سایر دانشگاه ها و نهاد های دولتی

11 – انجام سایر امور محوله از سوی مافوق مراکز پژوهشی

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir