سوالات متداول

سوالات متداول

چگونه کارت غذای خود را شارژ کنیم :

  به شماره حساب دانشگاه 110914831  مبلغ حداکثر 100000 ریال واریز نموده و یا حضورا به اقای میرحسنی ( امور مالی موسسه ) مراجعه نموده و از طریق دستگاه POS می توانید کارت بکشید و هزینه مربوط به غذا را پرداخت نمایید و ضمنا اینترنتی پرداخت نمی شود.

کارت دانشجویی را به چه صورت دریافت نماییم :

در صورتی که دانشجو اصلا کارت نگرفته باشد زمان ثبت نام مسئول رشته مشخصات و عکس را از شما میگیرد و بعد از صدور کارت  بایستی از مسئول دفتر رشته خودشان بگیرند .

(مثلا مسئول رشته گروه عمران در زمان ثبت نام خانم الهی و مسئول رشته گروه کامپیوتر خانم نیکزاد و مسئول رشته گروه معماری خانم اسماعیل نیا می باشد.)

در صورتی که کارت گم شود یا شکسته و .... شود دانشجو باید به امور دانشجویی ( خانم پیایی ) مراجعه نماید.

 

 

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir