منوی استاد دکتر ایمان نوری دلاور

رزومه دکتر نوری دلاور

 

نام و نام خانوادگی:ایمان نوری دلاور

 

رزومه مقالات کنفرانسی :

 مقالات فارسی :

 

1- ح. غیاثیان، ا. نوری دلاور،“مطالعه تجربی تاثیر محصورشدگی ژئوگرید با ماسه در تسلیح پی های با خاک ریزدانه“، چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه تهران. (1387)

2- ح. غیاثیان، ا. نوری دلاور،“بررسی تاثیر مشخصات ظاهری المانهای تسلیح کننده خاک ریزدانه در کارایی تسلیح“، چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه تهران.(1387)

3- ح. شاه نظری، ح. نگهدار، ا. نوری دلاور، "اثر زلزله­های ­نزدیک گسل بر روی سازه­های مهندسی"،چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه تهران.(1387)

4- ح. غیاثیان، ا. نوری دلاور،“ کاربرد مسلح کننده­ها در خاکهاي ريزدانه"، همایش ملی مقاوم سازی ایران، دانشگاه یزد.(1387)

 

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir