منوی استاد دکتر امید لطفی عمران

رزومه دکتر امید لطفی عمران

 

نام :امید         

نام خانوادگی :  لطفی عمران

 


 

تحصیلات دوره کارشناسی:

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل            رشته :مهندسی عمران-عمران

تحصیلات دوره کارشناسی ارشد:

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل         رشته: مهندسی عمران-گرایش سازه

سال فارغ التحصیلی: شهريور 1390            

عنوان پایان نامه: بررسی خصوصيات مكانيكي بتن خود تراكم اليافي حاوي ذرات نانوسیلیس

 

تحصیلات دوره دکتری :     دانشجوی دکتری سازه دانشگاه گیلان

 

مقالات علمی _پژوهشي و کنفرانسی :

"ارزیابی قابليت جذب انرژي بتن خودتراکم اليافي حاوي ذرات نانوسیلیس" مجله علمی- پژوهشیدانشگاه صنعتیشریف _شهریور91

".ارزیابی آزمایشگاهی میرایی ویسکوز معادل در تیرهای بتن آرمه خودتراکم حاوی الیاف" مجله علمی- پژوهشی دانشگاه گیلان_بهمن92

"بررسی تاثیر استفاده از الیاف های مختلف بر خواص مهندسی و دوام بتن خود تراکم حاوی ذرات نانو سیلیس با رویکرد دستیابی به درصدهای بهینه الیاف" مجله علمی- پژوهشی دانشگاه گیلان_بهمن94

" بررسي آزمايشگاهي جمع شدگي بتن خودتراكم حاوي متاكائولن و دوده سيليس " پنجمين كنفرانس ملي بتن ايران،1392،

" تأثير جايگزيني پوزولانهاي مختلف بر خواص تازه وسخت شده بتن خودمتراكم " "هفتمين كنگره ملي مهندسي عمران ،دانشگاه زاهدان 1392

" بررسی آزمایشگاهی اثر توأم الیاف و ذرات نانوسیلیس برخصوصیات مکانیکی،رئولوژي ودوام بتن خودتراکم" " نهمين کنگره بین المللي مهندسي عمران،دانشگاه صنعتي اصفهان 19-21 ارديبهشت ماه 1391

" تخمین مقاومت فشاری بتن خودتراکم الیافی حاوی ذرات نانو سیلیس" "نهمين کنگره بین المللي مهندسي عمران،دانشگاه صنعتي اصفهان 19-21 ارديبهشت ماه 1391

" مطالعه آزمايشگاهي پيرامون تأثير استفاده از مخاوط هاي سه جزئي حاوي دوده سيليس و زئوليت بر دوام بتن خودتراكم " پنجمين كنفرانس ملي بتن ايران، 1392

"بررسی آزمایشگاهی اثر الیاف پلی فنیل سولفاید و شیشه بر خصوصيات مكانيكي روسازی بتنی متخلخل" هشتمین کنگره ملی مهندسي عمران-دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل-ارديبهشت1393

"بررسي خصوصيات مكانيكي و رئولوژي بتن خود تراكم اليافي حاوي ذرات نانو" كنفرانس زلزله، سازه و روش هاي محاسباتي دانشگاه كرمان-مهر 90

"بررسي جنبه هاي گوناگون تاثير تكنولوژي نانو بر خصوصيات مكانيكي و دوام بتن" ششمین کنگره ملی مهندسي عمران-دانشگاه سمنان-ارديبهشت90

"بهينه سازي بتن خودتراكم با استفاده از نانو سيليس " اولين كنفرانس ملي سازه، زلزله و ژئوتكنيك-دانشگاه پرديسان بابلسر-آذر90

"اثر استفاده از پانل هاي سبك در سبك سازي و ميزان نيرو هاي وارد بر سازه با توجه به معيارهاي 2800 " اولين كنفرانس ملي سازه، زلزله و ژئوتكنيك-دانشگاه پرديسان بابلسر-آذر90

"مروري بر كاربرد نانو تكنولوژي در بتن"- اولین كنفرانس بين المللي بتن ناتراوا-مخازن ذخيره آب شرب-دانشگاه گيلان-خرداد90

"بررسي تاثير مهاربند بر روي پارامتر هاي لرزه اي در سيستم هاي دوگانه با اتصال صفحات كناري" كنفرانس زلزله، سازه و روش هاي محاسباتي دانشگاه كرمان-مهر 90

" تاثير اتصال با صفحات كناري بر روي ضريب رفتار سيستم هاي دوگانه " كنفرانس زلزله، سازه و روش هاي محاسباتي دانشگاه كرمان-مهر 90

"بررسي تاثير نوع مهاربند بر روي ضريب رفتار وشكل پذيري در سيستم هاي دوگانه با اتصال صفحات كناري" " اولين كنفرانس بين المللي ساخت و ساز شهري در مجاورت گسل هاي فعال -دانشگاه تبريز-شهريور90

"بررسي تاثير الگوهاي بارگذاري جانبي بر روي ضريب رفتار در سيستم هاي دوگانه با اتصال صفحات كناري" " اولين كنفرانس بين المللي ساخت و ساز شهري در مجاورت گسل هاي فعال -دانشگاه تبريز-شهريور90

" بررسي اثرپوزولانهاي نانوسيليس و ميكروسيليس بر خصوصيات مكانيكي و ريزساختار بتن خودتراكم مسلح به الياف فلزي " "كنفرانس زلزله، سازه و روشهاي محاسباتي ،دانشگاه کرمان، 1392

"اثر افزایش نسبت آب به سیمان بر مشخصات تازه و سخت شده بتن خودتراکم" " اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران -دانشگاه گلستان-93

" بررسی تاثیر عملکرد عوامل انسانی ومحیطی بر خواص مهندسی بتن (مطالعه موردی استان مازندران ) " دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری _ دانشگاه تبریز - آذر ۱۳۹۳

" تاثیر جایگزینی پوزولان های متاکائولین و زئولیت بر مشخصات سخت شده بتن خودتراکم" دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری _ دانشگاه تبریز - آذر ۱۳۹۳

" بررسی تأثیر جنس مواد پودری بر خواص رئولوژی و پایداری بتن خودتراکم " پنجمین کنفرانس ملی بتن ایران -مهر 92

" تأثیر نسبت آب به سیمان بر حداکثر ظرفیت روانی بتن خود تراکم" دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری _ دانشگاه تبریز - آذر ۱۳۹۳

مقالات چاپ شده ISI:

Publication article (ISI)

An experimental survey on combined effects of fibers and nanosilica on the mechanical, rheological, and durability properties of self-compacting concrete, Materials & Design, 50, (2013), pp.1019-1029.

Estimation of compressive strength of self-compacted concrete with fibers consisting nano-SiO2 using ultrasonic pulse velocity , Construction and Building Materials2013;44: 654–662

Prediction of energy absorption capability in fiber reinforced self-compacting concrete containing nano-silica particles using artificial neural network, Latin American Journal of Solid and Structures 11(2014) -  

Prediction of combined effects of fibers and nano-silica on the mechanical properties of self-compacting concrete using artificial neural network, Latin American Journal of Solid and Structures 11(2014)966-972  

The combined effects of waste Polyethylene Terephthalate (PET) particles and pozzolanic materials on the properties of self-compacting concrete,Journal of Cleaner Production 10/2015; DOI:10.1016/j.jclepro.2015.09.107

Propagation of ultrasonic waves in self -compacting -concrete and investigation of distribution of dynamic modulus of elasticity in concrete,Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2011,ISSN 2090-4304,

 

 

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir