مدیرگروه کامپیوتر

 

نام: گلناز

نام خانوادگی: برنجیان

 

سوابق تحصیلی

کارشناسی: رشته کامپیوترگرایش نرم افزاردانشگاه علوم فنون بابل فارغ التحصیل سال1385

کارشناسی ارشد: رشته علوم کامپیوترگرایش سیستم های کامپیوتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری فارغ التحصیل سال1391رتبه اول دوره با معدل19.44

دکتری : دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد واحد بابل

   پایان نامه کارشناسی ارشد:

کسب نمره عالی در پایان­نامه با عنوان" ارائه روشی به منظور بهبود امنیت تمامیت داده در
محاسبات ابری"دانشکده کامپیوتردانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
به راهنمایی دکتر همایون موتمنی وبامشاوره دکتر جواد وحیدی،سال 1391

 

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir