مرکز مشاوره

 

 مركز مشاوره  و روانشناسی دانشجويي دانشگاه طبری

 

ما محرمان خلوت انسیم غم مخور        با یار آشنا سخن آشنا بگو

 

 

مسئول مشاوره دانشگاه : سرکار خانم یوسف نژاد

زمان حضور : سه شنبه ها ساعت 14-8

 

 

 آدرس کانال مشاوره و روانشناسی دانشگاه

ravanshenasitabari@

 

 

 

مركز مشاوره و مددكاري دانشجويي دانشگاه طبری وابسته به حوزه معاونت دانشجويي و  فرهنگی مي باشد. كلية خدمات اين مركز كاملاً تخصصي و ويژة دانشجويان است. فعاليت هاي اين مركز در دو حوزه خدمات روان شناختي(براي مراجعان) و خدمات مددكاري(براي مددجويان) از يكديگر قابل تفكيك است. علاوه بر این ارائة خدمات، فعاليت‌هاي آموزشی و پژوهشی و اقدامات پيش‌گيرانه نيز توسط مركز انجام مي‌شود.

اهداف مركز :

1- كاهش مشكلات روان‌شناختي دانشجويان(ناشي از دوري از خانواده، محيط زندگي قبلي و دوستان سابق، و در نتيجه كم شدن حمايت‌ها و نيز كنترل‌هاي خانواده، حضور در جمع دوستان و محيط خوابگاه، وضعيت تحصيلي متفاوت با گذشته، شرايط سني دورة جواني و محيط دانشگاهي مختلط) و كمك به سازگاري بهتر با محيط دانشگاه(شامل كلاس‌ها و امتحانات، دوستان، استادان، كاركنان) از طريق ارائة كمك‌هاي روان‌شناختي.

2- پيش‌گيري از مشكلات احتمالي روان‌شناختي و تحصيلي در آينده

3- كاهش مشكلات مختلف از طريق كمك‌هاي مالي، درماني و نظير اينها

4- كمك به تصميم‌گيري در زمينه‌هاي تحصيلي، ازدواج، شغل و نظير اينها

 5- پیش گیری اولیه یا پیش گیری از بروز مشکلات روان شناختی از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی، برگزاری جلسات سخنرانی، پرسش و پاسخ، همایش ها و اردوها، توزیع بروشور، نشریه، کتاب و سی دی های آموزشی و خودیار برای دانشجویان، کارکنان و استادان به منظور افزایش و بهبود آگاهی ها و مهارت ها. شناسایی و مداخله در بحران در مورد دانشجویانی که در معرض خطر خودکشی قرار دارند.

6- پیش گیری ثانویه یا پیش گیری از بروز اختلالات روان شناختی به منظور مداخله، درمان و کاهش طول دوره اختلال و برقراری حمایت های لازم، از طریق برگزاری طرح های ملی بررسی سلامت روان و طرح های پژوهشی شیوع شناسی، شناسایی دانشجویان در معرض خطر از طریق حضور مددکار و مشاور در خوابگاه های دانشجویان و در مرکز مشاوره دانشجویی.

 7- پیش گیری سطح سوم یا پیش گیری از توسعه اختلال از طریق خدمات حمایتی، بازپروری و مددکاری، برگزاری کلاس های ورزشی، بستری، تغییرات محیطی نظیر تغییر محیط آموزشی و خوابگاهی(از طریق پیشنهاد به کمیسیون موارد خاص)، ارائه روان درمانی حمایتی و معرفی به روان پزشک؛

 

 

 

 

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir