سامانه تغذیه

اهداف سیستم اتوماسیون تغذیه :
1- بهینه نمودن روال پرداخت و دریافت پول
2- بهینه نمودن روال رزرواسیون
3- بهینه نمودن روال تحویل غذا
4- افزایش راندمان کار سلف سرویس غذاخوري و واحد اداره تغذیه مراکز آموزشی/دانشگاهی و سازمان ها

مزایای سیستم :
1- حذف هزینه چاپ ژتون
2- حذف مشکلات ناشی از تهیه پول خرد
3- استفاده بهینه از نیروی انسانی
4- جلوگیری ازایجاد صف های طولانی جهت پرداخت پول ، رزرو غذا و دریافت غذا
5- جلوگیری از سوء استفاده افراد غیرمسئول در سلف سرویس
6- کاهش کمی آمار طبخ غذا
7- جلوگیری ازجابجایی پول نقد
8- جلوگیری‌ازمراجعات غیر ضروری دانشجویان
9- جلوگیری‌از پخت‌ غذای ‌مازاد باتوجه‌ به‌دسترسی به آماردقیق

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir