هیات ممیزه

اعضا هیات ممیزه 

1- ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر برنجیان

2- معاون محترم دانشجویی فرهنگی جناب آقای دکتر علیپور

3- معاون محترم آموزشی جناب اقای مهندس اسکندری

4- معاون محترم پژوهشی سرکار خانم دکتر لیلا کلانی 

5- رئیس اداره حراست جناب آقای مظفر

 

شرح وظایف 

- رسيدگي و بررسي پرونده‌هاي اعضاء هیئت علمي به منظور ارتقاء مرتبه به استادیاری، دانشیاری و استادی

تبديل وضعيت اعضاي هیئت علمي از رسمي آزمايشي به رسمي قطعي

- احتساب سوابق خدمت قابل قبول آموزشی و پژوهشی اعضاء هیئت علمی

- احتساب سنوات آموزشی اعضاء هیئت علمی

- ابلاغ آیین­ نامه­ ها،  بخش نامه ­های جدید و هرگونه تغییرات احتمالی در رابطه با  ارتقاء اعضاء هیئت علمی

- نظارت بر حسن اجراي آئين‌نامه‌هاي مربوط به هيات مميزه دانشگاه‌

- بررسي و استعلام، به منظور به‌روز كردن آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوطه

- تصمیم گیری در خصوص رکود علمی اعضاء هیئت علمی

- انتخاب دبیر هیأت ممیزه و تعیین اعضای کمیته­ های تخصصی

 

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir