هیات رئیسه

 

بسمه تعالی

موسسه آموزش عالی طبری بابل علاوه بر داشتن رئیس قانونی دارای معاون آموزشی ، پژوهشی و معاون دانشجویی، فرهنگی و معاون اداری مالی بوده و بدین ترتیب ساختار مدیریتی موسسه شکل گرفته است.جدول زیر مشخصات متصدیان پست های هیئت رئیسه را نشان می دهد.

 

 

                           عنوان پست سازمانی

نام و نام خانوادگی

 

 

رئیس موسسه آموزش عالی طبری بابل

bernjian

 

 

دکتر جواد برنجیان

 

 

 

معاون آموزشی

eskandari

 

 

 

مهندس مرتضی اسکندری نداف

 

 

 

معاون دانشجویی و فرهنگی

 alipour

 

 

 

دکتر عبدالحسین علی پور

 

معاون پژوهشی

 

kalani

 

 

دکتر لیلا کلانی ساروکلائی

 

سید رضا مظفر

 

 

رییس اداره حراست

 

 

 

رئیس اداره حراست

 

 

سید رضا مظفر

 

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir