هیات‌ موسس

 

بسمه تعالی

موسسه آموزش عالی غیردولتی غیر انتفاعی طبری در تاریخ 1383/06/04 از شورای گسترش آموزش عالی مجوز قطعی فعالیت اخذ نموده و در تاریخ 1383/11/17 اساسنامه خود را به تصویب شورای مزبور رسانده است. این موسسه در نیمسال اول سال تحصیلی 84-1383 با پذیرش دانشجو در دو رشته عمران-کارهای عمومی ساختمان و کامپیوتر-نرم افزار (علمی کاربردی )در مقطع کاردانی فعالیت خود را آغاز کرده است. جدول زیر فهرست و مشخصات اعضای هیات موسس موسسه آموزش عالی طبری را به عنوان اولین رکن موسسه نشان می دهد.

 

                               نام و نام خانوادگی

        مدرک تحصیلی رتبه علمی

مسئولیت در هیات موسس

bernjian

 

 دکتر جواد برنجیان

 

 

دکتری عمران

 

استادیار

 

عضوهیات موسس و رئیس موسسه

eskandari

 

 

مهندس مرتضی اسکندری

 

 فوق لیسانس عمران

 

 مربی

 

 عضو هیات موسس و معاون آموزشی

nikzad

 

 دکتر عباس نیکزاد

  دکتری فلسفه

دانشیار

رئیس هیات امناء (روحانی)

fazel

 

 

 دکتر فاضل اردشیر لاریجانی

     

 

  دکتری فلسفه

 

استادیار

 

 رئیس هیات موسس

 scan0032

 

دکتر مهدی رضایی

 

    دکتری مکانیک

 

 استاد

 

  عضو هیات موسس

 

دکترسید محمد تقی طبری پور

      

دکتری پزشکی

 

استادیار

 

 عضو هیات موسس

 

محمد رضا فدائیان

 

      فوق لیسانس زبان انگلیسی
مربی عضو هیات موسس

 

مهندس محمد رحمدل

         لیسانس عمران کارشناس  عضو هیات موسس

 

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir