هیات امنا

 

بسمه تعالی

یکی از ارکان اصلی موسسات آموزش عالی غیر دولتی غیرانتفاعی هیات امنای آنهاست به همین دلیل موسسه آموزش عالی طبری بابل برای ساماندهی فعالیتهای خود در چارچوب قوانین و مقررات آموزش عالی اقدام به تشکیل هیات امناء برای سیاستگذاری و مدیریت کلان موسسه کرده است.

جدول زیر فهرست و مشخصات اعضای هیات امناءموسسه آموزش عالی طبری بابل را نشان می دهد.

             نام و نام خانوادگی

             مدرک تحصیلی رتبه علمی مسئولیت در هیات امناء

nikzad

 

دکتر عباس نیکزاد

           دکتری فلسفه دانشیار  رئیس هیات امناء (روحانی)

fazel

 

دکترفاضل اردشیر لاریجانی

          دکتری فلسفه استادیار رئیس هیات موسس

 

دکتر بهمن حسن نسب

 
        دکتری بیهوشی استادیار  عضو هیات امناء

naghipour

 

 

دکتر مرتضی نقی پور

       دکتری عمران استاد  عضو هیات امناء

bakhshi

 

دکتر محمد بخشی جویباری

       دکتری مکانیک استاد  نماینده وزیر علوم

babian

 

 دکترناد علی بابائیان جلودار

      دکتری کشاورزی(ژئوتکنیک) استاد  نماینده استاندار مازندران

eskandari

 

مهندس مرتضی اسکندری نداف

فوق لیسانس عمران

مربی

عضو هیات موسس

 

مهندس محمد رحمدل

 

 لیسانس عمران

کارشناس

عضو هیات موسس

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir