هیات امنا

 

بسمه تعالی

یکی از ارکان اصلی موسسات آموزش عالی غیر دولتی غیرانتفاعی هیات امنای آنهاست به همین دلیل موسسه آموزش عالی طبری بابل برای ساماندهی فعالیتهای خود در چارچوب قوانین و مقررات آموزش عالی اقدام به تشکیل هیات امناء برای سیاستگذاری و مدیریت کلان موسسه کرده است.

جدول زیر فهرست و مشخصات اعضای هیات امناءموسسه آموزش عالی طبری بابل را نشان می دهد.

             نام و نام خانوادگی

             مدرک تحصیلی رتبه علمی مسئولیت در هیات امناء

nikzad

دکتر عباس نیکزاد

           دکتری فلسفه دانشیار  رئیس هیات امناء (روحانی)

fazel

دکترفاضل اردشیر لاریجانی

          دکتری فلسفه استادیار رئیس هیات موسس

دکتر بهمن حسن نسب

 
        دکتری بیهوشی استادیار  عضو هیات امناء

دکتر علی رضا درویش

       دکتری مکانیک استادیار  عضو هیات امناء

bakhshi

دکتر محمد بخشی جویباری

       دکتری مکانیک استاد  نماینده وزیر علوم

babian

 دکترناد علی بابائیان جلودار

      دکتری کشاورزی(ژئوتکنیک) استاد  نماینده استاندار مازندران

مهندس محمد رحمدل

       لیسانس عمران

کارشناس

عضو هیات موسس

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir