مدیر امور اداری

احمد طهماسب نژاد احمدی

شماره تماس : 32257322 داخلی 117

 

اهم فعالیتها:

تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای فعالیت های اداری در سطح دانشگاه

اجرای سیاست ها و خط مشی های دانشگاه در زمینه های مربوط به اداری و استخدامی

تهیه وتنظیم آیین نامه ، بخشنامه و دستورالعمل های اداری لازم جهت ارائه به مقامات ذیربط بر اساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به کلیه واحدها پس از تایید

نظارت بر اعمال و اجرای آیین نامه ها ، دستورالعمل ها وسایر مقرارت

نظارت بر امور کارگزینی، دبیرخانه و چاب و تکثیر

تهیه و تدوین آیین نامه ها و بخشنامه ها داخلی بنا به دستورات مقامات مافوق (مقام عالی ریاست)

نظارت بر اجرای صحیح طرح های مربوط به امور رفاهی کارکنان واحد

اداره وانجام استخدامی ،انتصابات، انتقال، ترفیع ، مرخصی، ماموریت ها

صدور احکام استخدامی کارکنان و اعضای هیات علمی

نظارت بر امور حضور و غیاب ورود و خروج کارکنان

نظارت بر طرح تمام وقت کارکنان، اضافه کاری و انتصابات کارکنان (هیات علمی و عیر هیات علمی)

مشارکت در جلسات و کمیسونهای مختلف

انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق (مقام عالی ریاست)

 

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir