برگزاری همایش ملی امام خمینی و تمدن نوین

خمینی

 

برگزاری همایش ملی امام خمینی و تمدن نوین اسلامی - ایرانی و تاکیدبرسرمایه اجتماعی با مجوز isc از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام دردانشگاه مازندران

سایت همایش:

http://conf.umz.ac.ir/imamamkhomeini

از علاقمندان جهت شرکت در این همایش دعوت بعمل میآید.

روابط عمومی موسسه

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir