کسب عنوان قهرمانی

2

 

جناب آقای سیدسجاد میرزاده

موفقیت جنابعالی را در کسب مقام سوم رشته کشتی فرنگی چهاردهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور را به شما و جامعه ورزشی و دانشگاهی تبریک عرض نموده ، توفیقات روزافزون را ازخدواندمنان برای شما خواستاریم.

 

                                   معاونت دانشجویی و فرهنگی    روابط عمومی موسسه

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir