همایش سالیانه انجمن بتن امریکاACI- شاخه ایران

 

 

گزارش و تصاویر مربوط به خوش آمد گویی آقای دکتر جواد برنجیان رئیس موسسه و رئیس ACIشاخه ایران در بیستمین همایش سالیانه انجمن بتن امریکا(ACI) - شاخه ایران و هم چنین ارائه مقاله توسط رئیس ACI شاخه ایران در این همایش با عنوان بتن و زلزله

روابط عمومی موسسه

photo 2018-02-06 13-33-11

 

photo 2018-02-06 13-33-33

 

photo 2018-02-06 13-34-30

 

 

 

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir