12بهمن سالروز بازگشت امام خمینی را گرامی می داریم

دهه فجر

 

12 بهمن سالروز بازگشت حضرت امام به ایران ،دهه فجر را گرامی میداریم.

معاونت دانشچجویی و فرهنگی    روابط عمومی موسسه

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir