معرفی پژوهشگر برتر

 

صادقی 1

 

"تقویت خواص سیمان به کمک نانو ذره دی اکسید تیتانیم و موریلونیت"

به گزارش روابط عمومی عارف صادقی نیک دانشجوی فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی طبری با همکاری دانشگاه مازندران ، دانشگاه آزادساری و دانشگاه صنعتی نوشیروانی در طی یک طرح آزمایشگاهی امکان استفاده از نانو ذرات در سیمان جهت بهبود خواص آن را مورد بررسی قرار دادند. حضور مقدار بهینه نانو ذرات در فرمولاسیون موجب تقویت سیمان و همچنین کاهش مصرف سیمان می­شود. استفاده از سیمان اصلاح شده با نانو ذرات در تولید بتن موجب خواهد شد تا از یک سو طول عمر سازه های بتنی افزایش یابد و از سوی دیگر کاهش مصرف و تقاضای سیمان ، کاهش آلودگی سیمان را به دنبال دارد.

این تحقیقات حاصل تلاش های عارف صادقی نیک(دانشجو) ،دکتر جواد برنجیان رییس موسسه آموزش عالی طبری (استاد راهنما)، دکتر علی بهاری عضو هیات علمی دانشگاه مازندران ، دکتر عبدالستار بهاری و دکترمهدی دهستانی عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی می­باشد.

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir