مدارک مورد نياز جهت ثبت نام دوره كاردانی پيوسته

 

 

          index

          

           براساس دستورالعمل ثبت نامي سازمان سنجش آموزش كشور

 

           مدارک مورد نياز جهت ثبت نام دوره كارداني پيوسته   

 

           بشرح ذيل مي باشد :

 

                       1-اصل مدرک يا گواهی موقت پايان تحصيلات متوسطه با ريز نمرات به همراه تصوير آن .

                       2-ارائه اصل شناسنامه و كارت ملي و سه نسخه کپی از تمامی صفحات آن .

                      3 -هشت قطعه عکس پشت نويسی شده تمام رخ 4×3 در سال جاری.

                      4-رسيد تاييديه تحصيلي ديپلم متوسطه از اداره پست

 

                      5-مدارکی که وضعيت نظام وظيفه را بشرح ذيل مشخص نمايد :

                      1-5-کارت پايان خدمت . (تمامي كارت ها اعم از معافيت و يا پايان خدمت هوشمند باشند)

                      2-5- کارت معافيت تکفل يا معافيت پزشکی دائم .

                      3-5-دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت .

                     3-5-متولدين سال 1354 و قبل از آن .

                     4-5- فارغ التحصيلان دوره آموزش متوسطه متولد سال 1378 و بعد از آن .

 

                                                                

امور آموزشي مؤسسه

 

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir