مدارک مورد نياز جهت ثبت نام دوره كارشناسي پيوسته

 

index

      براساس دستورالعمل ثبت نامي سازمان سنجش آموزش كشور

 

       مدارک مورد نياز جهت ثبت نام دوره كارشناسي پيوسته

 

                  1-اصل يا گواهی موقت پايات تحصيلات متوسطه با ريز نمرات به همراه تصوير آن .

                 2- اصل يا گواهی موقت پيش دانشگاهي با ريز نمرات به همراه تصوير آن.

                 3 -ارائه اصل شناسنامه و كارت ملي و دو نسخه کپی از تمامی صفحات آن .

                 4-هشت قطعه عکس پشت نويسی شده تمام رخ 4×3 در سال جاری.

                  5 -مدارکی که وضعيت نظام وظيفه را بشرح ذيل مشخص نمايد :

                    1- 5-کارت پايان خدمت . (تمامي كارت ها اعم از معافيت و يا پايان خدمت هوشمند باشند)

                   2-5- کارت معافيت تکفل يا معافيت پزشکی دائم .

                   3- 5-دفترچه آماده به خدمت بدون مهر غيبت .

                   3-5-متولدين سال 1354 و قبل از آن .

                  4- 5- متولدين سال 1378 و بعد از آن .

 

                                                                

 

امور آموزشي مؤسسه

 

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir