مدارک مورد نياز جهت ثبت نام در دوره كارشناسي ارشد

 

Untitledss 

 زمان ثبت نام از مورخ  96/06/11 لغایت 96/06/18 می باشد .

در صورت هرگونه عدم مراجعه با شماره 32257322 و 32257323 داخلی 119 امور اموزشی تحصیلات

تکمیلی تماس حاصل نمایید.

 

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir