اطلاعیه تحصیلات تکمیلی (كميسيون موارد خاص)

 

به اnews1طلاع دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي مهر93 كه با موافقت كميسيون موارد خاص استاني مجوز ادامه تحصيل گرفته اند ، ميرساند جهت دفاع از پايان نامه تا پايان مرداد ماه 96 فرصت خواهند داشت در غير اينصورت به هيچ عنوان فرصت ادامه تحصيل ميسر نخواهد بود.

 

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir