اطلاعیه امورمالی

123

 

اطلاعیه

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند حداکثر تا تاریخ 21 تیرنسبت به پرداخت شهریه اقدام نمایند در غیراینصورت ترم تابستان (اعم از پروژه - کارآموزی و ...) حذف می گردد.

روابط عمومی موسسه

 

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir