برگزاری جشن فارغ التحصیلی در 15 تیر

 

 

برگزاری جشن فارغ التحصیلی دانشجویان همراه با برنامه های متنوع 15 تیر1396

محل ثبت نام:معاونت دانشجویی و فرهنگی

 

Found 240122472 6612944

 

 

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir