گزارش تصویری اردوی فرهنگی (زیارتی - سیاحتی) به مشهد مقدس

گزارش تصویری اردوی فرهنگی(زیارتی و ساحتی) به مشهد مقدس ویژه خواهران در ماه اردیبهشت96

photo 2017-05-04 22-23-21

IMG 6337

photo 2017-05-04 22-21-57

 

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir