خرید بن کارت کتاب یرای نمایشگاه بین اللملی کتاب تهران

کتاب

راهنمای ثبت نام و خرید بن کارت

بن کارت دانشجویی ویژه دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی:

زمان ثبت نام بن کارت دانشجویی:   از طریق سامانه ثبت نام  بن کارت دانشجویی به آدرس  bon.tibf.ir است.

زمان ثبت نام بن کارت اساتید، اعضای هیات علمی و مدرسان حوزه: از طریق سامانه ثبت نام  بن کارت  به آدرس  bon.tibf.ir است.

زمان توزیع کارت بن کارت دانشجویی:از 28فروردین تا 1اردیبهشت

معاونت پژوهشی                           روابط عمومی موسسه

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir