جلسه قدردانی کاروان راهیان نور از ریاست موسسه

photo 2017-03-13 11-15-51

 

به گزارش روابط عمومی:

به گزارش روابط عمومی جلسه تشکر و قدر دانی از ریاست محترم موسسه بمناسبت حضور دانشجویان در اردوی فرهنگی راهیان در روز شنبه مورخ 95/12/21 در دفترریاست بعمل آمده و هدایای را به رسم یاد بود تقدیم ریاست نمودند.

 

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir