مراسم‌ تودیع‌ و‌ معارفه‌ معاونت‌ دانشجویی‌ فرهنگی

مراسم تودیع و معارفه معاون پیشین وجدید حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی در تاریخ 3 شهریور و در محل سالن جلسات دانشگاه طبری برگزار شد.0306
در این مراسم که ریاست، معاونان، مدیران و کارکنان دانشگاه در آن حضور داشتند، دکتر برنجیان از خدمات و تلاش های اقای رحیم شهادتیان طبری ، معاون پیشین قدردانی کرد و ظرفیت بسیار خوب و توانمندی های بخش دانشجویی فرهنگی  و همراهی و کار گروهی در این بخش را ستود و برای اقای دکتر عبدالحسین علیپور در سمت معاون جدید دانشجوی فرهنگی دانشگاه طبری  آرزوی موفقیت و سربلندی کرد.

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir