اطلاعیه آموزشی

ImageHandler.ashx

 

 

دانشجویان محترم از آوردن #کیف_موبایل_هندزفری_و هرگونه وسایل غیر ضروری به جلسه امتحان خوداری فرمایند. استفاده از موبایل حتی به عنوان ساعت و یا ماشین حساب #ممنوع و #تخلف می باشد.
                                                                                                         
روابط عمومی دانشگاه

 

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir