اطلاعیه امور مالی موسسه

به اطلاع آن دسته از دانشجویان بدهکار مالی می­رساند تا تاریخ 95/10/15 نسبت به معوقه شهریه

خود اقدام نمایند.

با تشکر امور مالی موسسه

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir