اطلاعیه مرکز فناوری اطلاعات1

 اطلاعیه                                                                   net

به اطلاع دانشجویان محترم مقطع کارشناسی می رساند جهت استفاده از اینترنت(سایت موسسه) و گرفتن پسورد به مسئول واحد فنآوری( آقای مهندس جهانگیر) مراجعه نمایند.

                                                   روابط عمومی موسسه

 

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir