اطلاعیه مهم تحصیلات تکمیلی

news1

به اطلاع آندسته از دانشجويان ورودي مهر 93 كه تا پايان شهريور نمي توانند از پايان نامه خود دفاع نمايند، مي­رساند تا تاريخ 95/06/15با تحويل فرم تكميل شده درخواست سنوات به واحد تحصيلات تكميلي، پايان نامه خود را براي ترم پنجم تمديد نمايند.در غيراينصورت مجاز به ادامه تحصيل نمي­باشند.

ضمناً براي آندسته از دانشجويان فوق كه با درخواست سنواتشان جهت ثبت نام در ترم پنجم موافقت  مي­گردد ،آخرين فرصت دفاع از پايان نامه  95/11/30

مي­ باشد.

 

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir