اطلاعیه ترم تابستان

 

موسسه آموزش عالي طبري بابل در تابستان 1395 برگزار مي نمايدnews1

ترم تابستانه براي كليه دروس از رشته هاي ذيل :

 

1-مهندسي عمران           (كارداني ، كارشناسي ناپيوسته ، كارشناسي پيوسته)

2-معماري                    (كارداني ، كارشناسي ناپيوسته ، كارشناسي پيوسته)

3-نرم افزار كامپيوتر        (كارداني ، كارشناسي ناپيوسته ، كارشناسي پيوسته)

4-فناوري اطلاعات           (كارشناسي ناپيوسته ، كارشناسي پيوسته)

5-ارتباط تصويري           (كارداني ، كارشناسي ناپيوسته ، كارشناسي پيوسته)

6-شهرسازي                 (كارشناسي پيوسته)

7-معماري داخلي            (كارشناسي پيوسته)

تاريخ ثبت نام                                              12 تيرماه لغايت 14 تيرماه

شروع كلاسها                                              14 تيرماه

 

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir