اطلاعیه واحد مالی2

 

اطلاعیه

دانشجویانی که بدهی شهریه دارند وحتی چک هم به امور مالی نداده اند در اسرع وقت و حداکثر تا تاریخ95/2/31 نسبت بدهی آن اقدام نمایند.

امور مالی موسسه آموزش عالی طبری

 

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir