اطلاعیه کارشناسی ارشد

t.t

    بسمه تعالی

1- کلاس درس سد های خاکی دکتر نوری استثنا هفته اینده چهارشنبه مورخ 94/11/21  برگزار نمیگردد.

2- به اطلاع دانشجويان كارشناسي ارشد رشته مهندسي و مديريت ساخت (گروه 2) مي رساند كلاس درس دكتر طاهري از ساعت 11-8 پنجشبه به ساعت 17-14 چهارشنبه و كلاس تحليل و طراحي سيستمها دكتر عابسي از ساعت 17-14 چهارشنبه به ساعت 11-8 پنجشنبه تغيير يافت.

3- كلاس درس مديريت و مقررات پيمان(گروه 2) دكتر طاهري هفته آينده مورخ 94/11/21 استثناً برگزار نمي گردد.

 

 

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir