اطلاعیه مربوط به زمان انتخابات انجمن ها

اطلاعیه

 

به گزارش روابط عمومی:

 

زمان برگزاری مربوط به انتخابات انجمن های علمی گروه های آموزشی بشرح ذیل می­باشد:

زمان برگزاری انتخابات انجمن علمی عمران روز یکشنبه مورخ 94/9/29

زمان برگزاری انتخابات انجمن علمی معماری روز دوشنبه مورخ 94/9/30

زمان برگزاری انتخابات انجمن علمی کامپیوترروز سه شنبه مورخ 94/10/1

از ساعت 9 الی  14

 

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir