اطلاعیه امور مالی

2015-11-11 11-22-55به اطلاع آندسته از دانشجویان عزیز که در این نیمسال تحصیلی شهریه خود را پرداخت ننموده اند (حتی چک هم به امور مالی ارائه نداده اند) می­رساند تا پایان

آذر ماه فرصت دارند معوقه شهریه خود را واریزنمایند.

 

روابط عمومی موسسه آموزش عالی طبری

 

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir