اطلاعیه محل ثبت نام دانشجویان جدید الورود

 

StudentNew

محل ثبت نام دانشجویان جدیدالورود :

 

ساختمان دانشکده هنر ومعماری، واقع درخیابان طبرسی- سرداران 12- جنب فروشگاه

 زنجیره ای خونه به خونه.

                      روابط عمومی موسسه آموزش عالی طبری

 

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir