اردوی جهادی دانشجویان

 اردوی جهادی

مهم ترین هدف اردوی جهادی چیست؟

می‌توان در یک کلمه گفت که مهم‌ترین هدف برگزاری اردوهای جهادی، سازندگی است. اما این عبارت توضیح دارد؛ همان‌گونه که خود جهاد توضیح دارد. آغاز این سازندگی، ساختن خود می‌باشد. به عبارتی اولین هدف اردوی جهادی خود سازی است؛ همان‌طور که برترین جهاد‌ها جهاد اکبر در معرکه نفس است. این گذر از خود و اجابت حق بزرگ‌ترین و مقدس‌ترین غنیمتی است که از این سفر برای آدمی می‌ماند. در طی این سفر، تذکر و همیاری به یکدیگر در پیمودن پلکان رشد و کمک به سایرین برای ساختن فضای فرهنگی و مذهبی محیط نیز حاصل می‌آید. در کنار این مزایا، رسالتی بر دوش جهادگران است و آن توسعه فرهنگ محرومیت زدایی در بین جوانان و ایجاد روحیه سازندگی و امید در مردم منطقه است. یکی دیگر از اهداف جهادی نیز سازندگی عمرانی، فرهنگی، علمی و بهداشتی در منطقه است. در اردوی جهادی، دانشجویان با وضعیت زندگی یک منطقه محروم کشور در ابعاد مختلف فرهنگی، اعتقادی، معیشتی و بهداشتی و … آشنا شده و از طریق تلاش مخلصانه برای سازندگی در آن منطقه در آن ابعاد، می کوشند که خود را ساخته و رضوان الهی را کسب کنند.

در بین طرح های گرافیکی‌ای که در زمینه ی اردوهای جهادی می توان دید، یکی از طرح های خلاقانه و ابتکاری، طرحی است با موضوع و مفهوممی سازیم تا ساخته می شویم“. این طرح به خوبی کار چند برگه توضیح را در مورد این حرکت‌های جهادی و اهداف آن خلاصه می‌کند.

اردو

Bottom of Form

 

اردوی جهادی دانشجویان بسیجی موسسه آموزش عالی طبری

به همین منظور،تعداد 20 نفر از دانشجویان جهادگر موسسه آموزش عالی طبری بابل در قالب گروه جهادی شهید یحیی نژاد، صبح روز شنبه مورخ 7/6/94 بعد از زیارت قبور شهدای غواص گمنام در حسینیه عاشقان ساری و ادای احترام به مقام والای شهیدان،به اردوی جهادی اعزام شدند.

مکان این اردوی 10 روزه،روستای "ایلال" واقع در حومه شهر کیاسر می باشد.

این دانشجویان جهادگر در عرصه های سازندگی،فرهنگی و آموزشی به فعالیت خواهند پرداخت.

معاونت فرهنگی دانشجویی                                                                      روابط عمومی موسسه آموزش عالی طبری

 

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir