اطلاعیه

calendar-de

 نظر به اتخاذ تصمیم رفاهی هیئت رئیسه محترم موسسه آموزش عالی طبری مبنی بر اعطای مرخصی تابستانی همکاران محترم در جهت تقویت و تجدید بنیه قوای جسمی و نیز کسب شادابی لازم به منظور انجام وظیفه مطلوب ، بدینوسیله برای استحضار دانشجویان عزیز و همکاران شریف اطلاع رسانی می شود که این تعطیلات از تاریخ دهم مرداد ماه/1394 آغاز و لغایت بیست ویک مرداد ماه سال جاری برای کلیه واحد های آموزشی و اداری موسسه قابل استفاده خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir