بسمه تعالیpr moshavere00

"آینده نگر باشیم تا در آینده نگران نباشیم"

  • فکر می کنید در زندگی جزء کدام دسته محسوب می شوید "برنده" یا "بازنده" ؟
  • آیا برای آینده تحصیلی و شغلی خود اهدافی برگزیده اید؟
  • آیا با اشتباهات رایج دوران دانشجویی آشنایی دارید؟
  • آیا می دانید که با افراد جامعه (اساتید، همکلاسی و ...) چگونه ارتباط برقرار نمایید؟
  • آیا می دانید که برای یک ازدواج موفق چه راهکارهایی باید اتخاذ نمایید؟
  • آیا ویژگی های افراد خودشکوفا را می شناسید؟
  • آیا با مشکلات جسمی و روانی آشنایی دارید؟
  • و ...

                              

آگاهی حق مسلم شماست و

مشاورین مؤسسه آماده ی پاسخگویی و همفکری با شما در هر یک از زمینه های یادشده فوق هستند.

لطفاً با مراجعه به امور دانشجویی و گرفتن وقت قبلی، پیگیرمسائل خود باشید.

معاونت دانشجویی

                                                                                                                           دفتر مشاوره

 

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir