پرسنل حوزه معاونت آموزشی

1-مدیر امور آموزشی : آقای محمد فغانی آهنگر  شماره تماس : 32257322 داخلی 112

2-مسئول اموزش تحصیلات تکمیلی : سرکار خانم مریم روشن ضمیر شماره تماس : 32257322 داخلی 119

2- کارشناس مسئول رشته کامپیوتر و حسابداری : سرکار خانم  نیکزاد شماره تماس : 32257322 داخلی 108

3-کارشناس مسئول رشته عمران - مغماری: سرکار خانم الهی شماره تماس : 32257322 داخلی 109

4-کارشناس مسئول امور فارغ التحصیلان : آقای اکبر نژاد شماره تماس : 32257322 داخلی 122

 

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir