اطلاعیه دانشجویان ارشدورودي بهمن 93

 

به اطلاع آندسته ازدانشجويان مقطع كارشناسي ارشد ورودي بهمن 93 كه نميتوانند تا پايان نيمسال اول 95(30/11/95) از پايان نامه خود دفاع نمايند،ميرساند قبل از شروع نيمسال دوم 95(در زمان انتخاب واحد) حتماً با بهمراه داشتن فرم درخواست سنوات جهت تمديد پايان نامه به آموزش تحصيلات تكميلي مراجعه نمايند .

 

 

نقشه سایت | پیوندها


گروه شرکت های سماسامانه (فناوران اطلاعات وانا)  www.vana.ir